Cantera har länge arbetat med social hänsyn. Inom begreppet finns sen tidigare ett ledningsstyrt miljöarbete, ett systematiskt arbetsmiljöarbete, en diskrimineringspolicy, och senast ett arbete som pågår med att ta fram en jämställdhetsplan för företaget.   

År 2014 tog Cantera ett beslut om att införa en målsättning om att erbjuda praktik, utbildning och vidare en anställning till personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Det avser långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning såväl fysiskt som psykiskt samt personer som behöver träning i svenska språket.  

Syftet med målet är att: 

 • ge personer långt utanför arbetsmarknaden ett egenvärde, självförtroende och inte minst ett yrkeskunnande. 
 • möta ställda krav från våra kunder. 
 • bidra till samhället genom social integration.  
 • säkerställa Canteras behov av arbetskraft.

Arbetet för att nå målet

Steg 1. Upprätta samarbete med Arbetsförmedlingen samt öppna upp för övergångar av personal vid övertagande av uppdrag. 

 • Skapa samarbete med Arbetsförmedlingen på de orter vi är verksamma.  

Steg 2. Cantera erhåller ett uppdrag. 

 • Vi kontaktar Arbetsförmedlingen för att få ett urval av personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och som skulle kunna matcha vårt uppdrag. 
 • Vi möter urvalet av personer för att få en presentation av personen samt för att presentera oss och uppdraget. Syftet är att hitta rätt person/personer för uppdraget. 

Steg 3. Introduktion, praktik och utbildning. 

 • Introduktion: en introduktion i uppdraget. Rollen om som arbetstagare med de krav, befogenheter och rättigheter man har, belyses också. 
 • Praktik: tilldelning av uppdrag och handledare.
 • Utbildning steg 1:  
  • Grundläggande kunskap om miljö och arbetsmiljö.
  • Canteras miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Steg 4. Anställning 

 • Cantera erbjuder anställning till den person/personer som matchar uppdraget och/eller som kan ta plats på annat arbetsställe eller anta en annan arbetsuppgift i företaget

Arbetet framåt

Som målsättning har vi att:

 • Erbjuda anställning till personer som idag står långt utanför arbetsmarknaden.