Cantera startades år 2000 som ett IT-konsultföretag men efter 2014 så har Cantera valt att bredda sitt verksamhetsområde så det även omfattar datasamordning inom CAD/BIM, projektering, kalkylering och byggledning.

Vi är det personliga konsultföretaget där närheten till kunden prioriteras. Cantera ska kännetecknas av att ge alla projekt extra uppmärksamhet och omsorg, vilket medför att projekten överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar. Vår filosofi är att alltid tänka efter före, på så sätt vet vi att vi skapar ett mervärde för er som kunder. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

Vi är en konsultbyrå som består av drivna och branschkunniga personer i blandade åldrar med mångårig samlad erfarenhet.