Cantera vann Trafikverkets upphandling avseende datasamordning i Örebro

Cantera vann Trafikverkets upphandling avseende datasamordning. Avtalet löper över två år med option på två års förlängning och uppskattas vara värt ca 2,5 miljoner kronor. Uppdraget innebär att förstärka Trafikverket och deras projekt med digital projekthantering. Bland annat med stöd för arbetssätt, kravställning vid upphandlingar, kvalitetsarbete, administration och support rörande IT-verktyg.