ID-100111421

En allt vanligare fråga är om någon annan kan hantera IT bättre, billigare och effektivare? Nästa fråga brukar vara om hela IT-driften ska köpas som en funktion eller om det finns goda skäl att behålla hela eller delar av IT-driften internt? Cantera IT-partner är specialister på IT-drift av små och medelstora företag, men har också tjänster för stora företag.

Cantera IT-partner erbjuder följande tjänster inom Bekymmersfri IT:

  • Cantera IT-partner IT-drift
  • Cantera IT-partner Bekymmersfri IT
  • Cantera IT-partner Online backup
  • Cantera IT-partner Timbank
  • Cantera IT-partner Virtuell server

En mer ingående beskrivning av de olika tjänsterna hittar du via länken nedan.

Bekymmersfri IT (pdf)