Investera i framtiden tillsammans med Cantera IT-Partner

Socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor står högt på agendan hos oss. Vi bygger smarta och miljövänliga lösningar som hjälper våra kunder att utveckla sina affärer genom en mix av produkter och tjänster. Låt oss tillsammans göra en insats för miljön, då får du dessutom lägre kostnader, högre effektivitet, nya affärsmöjligheter och en starkare image.

Minimering av påverkan på vår miljö

Vi letar hela tiden efter nya bättre produkter och nya smartare lösningar för att minimera miljöpåverkan av IT. Det handlar om arbetsplatsernas hela IT-utrustning, allt ifrån skrivare, servrar, klienter, om lösningar för datahallar och driftstjänster, om rutiner och processer. Målet är att spara pengar och att minimera den skadliga påverkan på miljön.

Alla kan vi göra något för vår miljö

Canteras miljöinsatser

  • Drifthall med effektiv återvinning av kyla och värme
  • Möjlighet för företag att dela på funktionalitet
  • Virtualisering ger fler funktioner på samma hårdvara
  • Vid val av utrustning som servrar, klienter mm ger vi råd till miljöeffektivt val
  • Erbjuda lösningar för en optimal och strömsnål IT-funktion, både befintlig och ny
  • Distanssupport spar både resor och ger snabbare support
  • Genom lösningar för miljön via internetbaserade tjänster sparas både tid och resor