Välkommen till Cantera IT-partner!

Framgångssagan började redan 1998, men då ingick vi i INVID-koncernen. Under årens lopp har vi tillsammans med våra kunder vuxit till en stark IT-leverantör i vår region med visionen att fylla behovet på marknaden av en IT-återförsäljare som kan tillgodose alla kundens behov och utvecklas i takt med samhället.

Vi erbjuder närhet och förståelse för den lokala marknaden och hjälper små och medelstora företag att dra nytta av smarta IT-lösningar.

Vi erbjuder ett brett utbud inom både tjänster och produktförsörjning vilket tillsammans med bred kompetens ger oss goda förutsättningar att tillgodose våra kunders önskemål och behov inom IT-området.

Cantera IT-partner har fokus på verksamhetsområdena: Drift, Infrastruktur, Produktförsörjning och Bekymmersfri IT.

Cantera IT-partner
Björbäcksvägen 6
451 55 Uddevalla

Besöksadress: Björbäcksvägen 6
Telefon: 0522-146 01
E-post: info@cantera.se